Bildiri Konuları ve Koşulları


Abstracts /breef papers:
The deadline for submitting an abstract to the 6th SAYKAD: 30th August 2019
The abstracts should be written in English word count should not exceed 300 words.
Accepted abtracts will be requested to prepare a fulltext paper with maximum word count of 2000 words (exluding headings and references) and maximum two tables added. The maximum 10  references will be accepted in the paper.
Preperation of fulltext presentation is optional. Either abstracts or fulltext papers will be accessible in congress website electronically.

Presentations:
All accepted papers will be ORAL presented in parallell sessions in max 10 minutes with maximum 8 slides (all accepted papers should be presented as posters  in poster hall as well).
Poster Display Dates
All posters will be on display between 22th Nov. 2019 (09:00 ) and 23rd Nov. 2019 (16:00 )
Poster Board Size
The maximum available dimensions of the portrait poster board are 160cm in height x 100cm in width.

Bildiri Koşulları

5. ULUSAL SAĞLIKTA YAŞAM KALİTESİ KONGRESİ BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI
1-Bildiriler kongre web ağ bağlantısından online olarak kabul edilecektir. Bildiriler Yaşam Kalitesi alanına uygun olmalıdır. Yaşam Kalitesi alanına uyumsuzluk olması halinde bildiri değerlendirmeye alınmayacaktır.
2- Kongreye en az bir yazarı kayıt yaptırmamış bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3-Kongrede, konulara göre yapılacak paralel oturumlarda  ikili hakem değerlendirmesi sonucunda kabul edilmiş olan tüm bildiriler “Sözel” olarak sunulacaktır. Bildiri sorumlu yazarı (bildiriyi kongrede sunacak olan yazar) toplamda bildirisini en fazla 7 dakikalık bir sürede kongrede sunacaktır.
         Sözel bildiriler en çok 7 slayt ile 7 dakika içinde sunulacaktır. Slayt düzeni şu şekilde olmalıdır:
  • 1 . slayt: Başlık ve Amaç
  • 2. slayt: Gereç-Yöntem
  • 3-6. slayt: Bulgular
  • 7. Slayt: Sonuç
4-Toplantının multidisipliner özelliği nedeniyle bildirilerin, farklı sağlık disiplinlerinden katılan tüm katılımcıların izleyebilmesi amacıyla ayrıca ana salonda Poster olarak da sunulması beklenmektedir. Posterler standart olarak 60 ya da 70 cm. en, 90 ya da 100 cm. boy olacak şekilde hazırlanmalıdır.   Ayrıca araştırmacıların, bildirilerinin el çıktısını (A4 üzerine ölçeklendirilmiş kopyasını) sözel sunum yapacağı ilgili dal sempozyumu sırasında, ya da  poster holünde izleyicilere dağıtmaları istenir.
5- Kongrede sunulacak olan bildirilerin yaşam kalitesi alanında orijinal araştırma olması gereklidir. Kongrede yalnızca araştırma bildirilerine yer verilecek, derleme ve görüş niteliğindeki bildiriler kabul edilmeyecektir. Panel, konferans sunumları bu kapsam dışındadır.
6-Daha önce yayına kabul edilmiş, yayın için gönderilmiş çalışmalar sunuldukları yer ve zaman belirtilerek gönderilmek koşuluyla kabul edilecektir.
7-Bildiriler tek satır aralığı ile hazırlanmalıdır. Bildiri başlığı çalışma ile uyumlu, çalışma içeriğini yansıtacak biçimde, açık ve olduğunca kısa olmalıdır, tüm başlık boşluklu olarak 99 karakteri geçmemeli ve BÜYÜK harflerle yazılmalıdır. Yazar ismi/isimleri ad ve soyadların ilk harfleri büyük olarak, unvan belirtilmeden, yazılmalı, yazarların kurum isimlerinde kısaltma kullanılmamalıdır. Bildiri gönderen ile irtibat sağlanabilmesi için yazarlardan önce yer alan “adı, soyadı, kurum, e-mail ve cep telefonu bilgilerinin eksiksiz bir şekilde girilmesi gerekmektedir. . Bildiri sorumlu yazarının adının altı çizilerek belirtilmelidir. Bildirilerin özet metni 500 kelimeyi aşmayacak biçimde yazılmalıdır.