Kurslar

KURS
Özbildirim ölçeklerinin kültürel uyarlaması ve
Klasik Psikometrik analizler (Geçerlilik – Güvenilirlik)
21 Kasım 2019 Perşembe Saat:09:30-17:00
Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi
Yer: Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi
Sabah Programı:
Saat: 09 30 – 12 00
Özbildirim ölçeklerinin kültürel uyarlaması
Sunan:
Konular:
Prof. Dr. Ömer Aydemir, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Erhan Eser, Manisa Celal Bayar Üniversitesi

  • Özbilim ölçeklerine kavramsal yaklaşım
  • Dil geçerliliği ve ölçeklerin kültüre uyarlanması

Klasik Psikometrik analizler (Geçerlilik – Güvenilirlik)
Sunan:
Konular:
Prof. Dr. Erhan Eser, Celal Bayar Üniversitesi
Doç.Dr.Hakan Baydur, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
  • En Küçük Anlamlı Fark (EKAF)
  • Güvenilirlik , Geçerlilik

Öğleden Sonra Programı:
Saat: 13 00 – 16 30
Geçerlilik Çözümlemelerinde Doğrulayıcı Yaklaşım ve ilgili yazılım araçları (AMOS, LİSREL)
Sunan:
Konular:
Doç.Dr.Hakan Baydur, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Prof.Dr. Ömer Aydemir, Manisa Celal Bayar Üniversitesi

  • SPSS uygulaması
  • AMOS, LİSREL tanıtımı
  • LISREL ile Doğrulayıcı Faktör Analizi uygulaması

Gereksinim duyulan araçlar:
Katılımcı sayısı – Yer ve zaman / Kurs bedeli:
Dizüstü bilgisayar (katılımcılaınr kendi bilgisayarlarını getirmeleri istenir)
SPSS 15 veya daha üst sürüm yazılım
LISREL 8.54 veya daha sürüm yazılım
AMOS 21 veya daha sürüm yazılım
En fazla 20 katılımcı (Kurs kaydı başvuru önceliğine göre yapılır)
Ege Üniversitesi Tıpa Fakültesi Psikiyatri AD.
10 Kasım 2016 Perşembe
Saat:09:30-17:00


KAYIT BİLDİRİM FORMU